Način plaćanja

NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

30 % prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana:

Gotovinski do 15 dana pre polaska na put, čekovima građana, administrativnom zabranom, platnim i kreditnim karticama.

Platne kartice koje možete koristiti:

tarjetas