Način plaćanja

NAČIN PLAĆANJA:

Placanje se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu prateće banke organizatora putovanja na dan uplate, a u zavisnosti od uslova i načina plaćanja organizatora.

Platne kartice koje možete koristiti:

tarjetas

NAPOMENA: Cene u tabeli su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank Beograd na dan uplate.