Napomena

Za putnike koji imaju novi, biometrijski pasoš, nije potrebna grčka šengen viza.

Organizator putovanja nije ovlašćen da void računa o ispravnosti i valjanosti putnih i drugih isprava. Strani državljani su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemalja u koje putuju ili kroz koje prolaze. Preporučuje se putnicima, da se uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.

Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj apartmana ili sobe, sedišta u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

Ukoliko dođe do bilo kakve promene ili otkaza aranžmana, primenivaće se opšti uslovi putovanja organizatora.