Osiguranje od otkaza

OSIGURANJE OD OTKAZA je u savremenom svetu praksa već dugi niz godina, dok je kod nas to postala praksa u skorije vreme. U momentu kada putnik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da putuje, jedna od bitnih stvari je da mu putovanje bude osigurano.

OSIGURANJE OD OTKAZA putovanja je jedan mali procenat doplate na vas uplaćeni aranžman u totalu, a on vam omogućava da ako do takve situacije dodje, vi imate pravo na povraćaj sredstava koje ste uplatili.

Treba da prilikom prijave za putovanje naglasite da želite ovaj vid osiguranja (osiguranje od otkaza putovanja). Okvirno iznos za aranžman do 500 evra iznosi 7,5 evra, dok aranžmani u vrednosti preko 500 evra, do 1000, iznosi 23,5 evra.

Otkaz aranžmana je kompaktibilan sa “uzansama” u uslovima turističkih agencija tako da je koncept ovog osiguranja taj, da kada putnik odustane od putovanja, onaj deo realnih troškova koji zadržava agencija, refundira Milenijum Osiguranje, što znači da putnik dobija celokupan iznos uplaćenog aranžmana nazad. Naglašavamo da su uslovi Milenijum Osiguranja, pod kojima putnik ima pravo da zatraži povrat novca usled osustanka od putovanja, takođe isti kao i uslovi putovanja, tako da je nemoguće da putnik ne dobije povrat celokupnog iznosa. Otkaz aranžmana je dopunski rizik, što znači da bi putnik stekao uslov da bude osiguran od istog, mora se osigurati po putnoj asistenciji i mora u agenciji da uplati aranžman. Osiguranje od “otkaza aranžmana” se može kroz turističke agencije ugovarati na dva načina:
• individualno – ponuditi svakom putniku
• grupno – za sve putnike agencije uračunato u cenu aranžmana

Milenijum Osiguranje je stabilna i pre svega profitabilna organizacija, tako da se u skladu sa svrhom postojanja, trudimo da našim osiguranicima, kroz realno planiranje i sprovođenje kontrolisanog preuzimanja rizika, obezbedimo nesmetanu isplatu šteta a istovremeno stvorimo novčanu rezervu za buduće osigurane slučajeve.Sve navedeno realizujemo uz poštovanje tržišta, konkurentnost cena naših proizvoda a opet sa težnjom da ponudimo nešto “više” i “bolje” u odnosu na druge.
Da li ćete propustiti priliku da budete među onima koji će svojim putnicima moći da ponude paket osiguranja kakav
imaju građani u mnogim zapadnim zemljama…to zavisi isključivo od Vas.

logo2